Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

I.E. Hoving, P.F.G. Vereijken, K.M. van Houwelingen, M. Pleijter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden zonder het slootpeil extreem te verhogen. Om grondwaterstanden nog minder ver te laten uitzakken, is geëxperimenteerd met een extreme vorm van dynamisch peilbeheer, door het slootpeil afhankelijk te stellen van het graslandgebruik. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages54
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / Wageningen UR, Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.719

Keywords

  • peat soils
  • water level management
  • ditches
  • water level
  • grasslands
  • subsidence
  • drainage
  • utrecht

Cite this