Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains' in the Zeevang polder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de praktijktoepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaiveld (mv). In dit rapport ligt de nadruk op de invloed van onderwaterdrains op het verloop van de grondwaterstanden en op de grasproductie. De onderwaterdrains liggen onder het slootpeil en niet zoals gebruikelijk erboven. De hypothese is dat hierdoor de grondwaterstanden gedurende het jaar nivelleren: ’s winters lager en ’s zomers hoger
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages64
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / Wageningen UR, Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.449

Keywords

  • grasslands
  • peat soils
  • agrohydrology
  • groundwater level
  • subsurface drainage
  • water level management
  • pilot projects
  • polders
  • noord-holland

Cite this