Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken

J.W.J. van der Gaast, H.T.L. Massop, H.R.J. Vroon, I.G. Staritsky

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de hydrologische variabelen van gebieden in Nederland. De methode kan een basis vormen voor het in beeld krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen en daarmee aangeven in hoeverre kan worden voldaan aan de wateropgave. In eerste instantie is een landsdekkende ruimtelijke schematisatie uitgevoerd en is de Gt-kaart 1 : 50 000 geactualiseerd. Vervolgens zijn SWAP-modellen voor een groot aantal mogelijke situaties geparametriseerd en gekalibreerd. Middels metamodellen, welke van de modelresultaten zijn afgeleid, kunnen verschillende hydrologische variabelen in kaart worden gebracht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwel, afvoer, berging in zowel grondwater als oppervlaktewater of fluxen. Validatie van enkele variabelen geeft aan dat de gegenereerde kaarten plausibel zijn
  Original languageDutch
  Pages (from-to)65-68
  JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Volume40
  Issue number19
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • hydrology
  • groundwater level
  • simulation models
  • calibration
  • surveys
  • applications
  • climatic change
  • soil water movement
  • watersheds
  • netherlands
  • research projects

  Cite this