Hydrological drought : characterisation and representation in large-scale models

M.H.J. van Huijgevoort

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De verwachting is dat door klimaatverandering de intensiteit van droogte zal toenemen in verschillende gebieden op de wereld. Uitkomsten van vijf hydrologische modellen in combinate met drie klimaatmodellen voor het A2 emissie scenario zijn gebruikt om effecten van klimaatverandering op hydrologische droogte te analyseren voor verschillende stroomgebieden. Droogtes en lage afvoeren (maandelijkse 20ste percentiel waarden, Q20) zijn geïdentificeerd uit de uitkomsten van de hydrologische modellen voor een historische periode (1971–2000) en een periode in de toekomst (2071–2100). De gesimuleerde lage afvoeren voor de historische periode zijn vergeleken met geobserveerde lage afvoeren van de verschillende stroomgebieden. De modelcombinaties (combinatie van een klimaatmodel en een hydrologisch model), die de beste resultaten gaven, zijn gebruikt voor verdere analyse. In koude klimaten werd een verschuiving in het hydrologische regime (de piek van sneeuwsmelt zal eerder optreden) waargenomen en een verhoging van de lage afvoeren tussen de historische periode en de periode in de toekomst. Voor aride klimaten gaven de modelcombinaties aan dat omstandigheden nog droger zullen worden in de toekomst. Voor vochtige klimaten werden zowel drogere als nattere situaties verwacht op basis van de modelcombinaties
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Uijlenhoet, Remko, Promotor
 • van Lanen, Henny, Co-promotor
Award date23 May 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461739414
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • catchment hydrology
 • drought
 • climatic change
 • water storage
 • scenario analysis
 • models
 • europe
 • usa

Cite this