Humusprofielen en bodemprocessen; beoordeling van mogelijkheden voor wateraanvoer

R.H. Kemmers

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Het humusprofiel geeft actuele informatie over bodemprocessen. Voorgesteld wordt de toestand van het humusprofiel te gebruiken als criterium voor beslissingen over oppervlaktewateraanvoer voor vernatting van natuurgebieden. Voor vier ecosysteemtypen zijn met veldkenmerken reeksen van humusprofieltypen opgesteld, waaruit de mate van verdroging kan worden afgeleid. De humusprofieltypen zijn beoordeeld op hun gevoeligheid voor basenverrijking, alkalinisatie en interne eutrofiëring. Het perspectief is gunstig voor het behoud van natte terrestrische systemen en het herstel van verdroogde semi-terrestrische systemen, maar ongunstig voor het herstel van verdroogde terrestrische en het behoud van natte semi-terrestrische systemen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)157-168
  JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
  Volume13
  Issue number3
  Publication statusPublished - 1996

  Keywords

  • ecology
  • hydrology
  • water advance
  • water management
  • humus
  • humus horizons
  • litter (plant)
  • soil formation
  • physical properties
  • water storage
  • ecohydrology

  Cite this