Huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart : verkenning naar het effect van onderwaterdrains

J.J.H. van den Akker, P.C. Jansen, E.P. Querner

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is onderdeel van de studie Droogtebestendig West-Nederland die is uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door het afwateren van de veenweidegebieden daalt daar de bodem. Toepassing van onderwaterdrains kan de bodemdaling halveren, maar zal door een betere infiltratie in het veenweideperceel en een doorgaande gewasverdamping in droge perioden leiden tot een grotere watervraag van het veenweidegebied. Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat door toepassing van onderwaterdrains de watervraag tot 15% extra kan toenemen. Door slim peilbeheer kan deze toename van de watervraag echter sterk worden gereduceerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages60
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2142
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • peat grasslands
  • soil water
  • subsurface drainage
  • subsidence
  • groene hart
  • water level management

Cite this