How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows

D.G. Cirkel

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig vindt men deze laagproductieve hooilanden alleen nog in beschermde natuurgebieden. Het gaat hierbij om veelal kleine reservaten, die geïsoleerd liggen in een intensief gebruikt agrarisch landschap. De hoge biodiversiteit van de hooilanden wordt verklaard door de toestroming van schoon en basenrijk grondwater. Die resulteert in relatief hoge en stabiele grondwaterstanden en, gecombineerd met een beperkte hoeveelheid infiltrerend regenwater, in kleinschalige waterkwaliteitsgradiënten in de bodem. Dit proefschrift verschaft een integraal inzicht in de hydrologische en biogeochemische relaties tussen kwelwater, infiltrerend neerslagwater en vegetatiepatronen. Dat inzicht is van belang voor het beheer van kwelafhankelijk graslanden, bijvoorbeeld doordat het kan bijdragen aan een juiste beoordeling van de ecohydrologische gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding, van klimaatverandering en van de instroming van vervuild grondwater
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van der Zee, Sjoerd, Promotor
 • Witte, J.P.M., Promotor, External person
Award date16 May 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461739124
Publication statusPublished - 16 May 2014

Keywords

 • meadows
 • ecohydrology
 • species diversity
 • alkaline water
 • groundwater
 • seepage
 • biogeochemistry
 • site factors
 • natural areas

Cite this