Houdbaarheid verlengende verpakkingen: Eindrapportage Beleidsondersteunend onderzoek: gesneden ijsbergsla en champignons

M.J.M. Paillart, H. Harkema, E.C. Otma, T. Super

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Nagegaan is in hoeverre de initiële kwaliteit van gesneden ijsbergsla en hele - en gesneden witte champignons invloed hebben op de kwaliteit in het winkelschap. Dit is voor beide producten bepaald in twee verpakkingen: een gangbare verpakking en een verpakking die op één of meer kwaliteitskenmerken een beter product oplevert. Bij ijsbergsla is tevens nagegaan wat het effect is van een week extra bewaren van de kroppen vóór het snijden en verpakken op de kwaliteit. Bij gesneden ijsbergsla is een juiste zuurstofconcentratie in de verpakking van groot belang. Te veel zuurstof betekent kwaliteitsverlies door roze verkleuring en bij te weinig zuurstof kan er ongewenste anaerobe ademhaling optreden. In de huidige standaardverpakking treedt geen roze verkleuring op. Na verloop van tijd treedt er fermentatie op, waarbij een afwijkende geur wordt waargenomen. Wanneer men zorgt voor meer ‘residuele’ zuurstof in de verpakking treedt roze verkleuring op, maar wordt de fermentatie vertraagd. Bij ijsbergsla blijkt er een raseffect te zijn: één van de drie rassen kan een langer schapleven doorstaan dan de andere twee. Eén week extra bewaring van de kroppen vóór het snijden en verpakken gaat ten koste van de kwaliteit. Ook bij champignons heeft zuurstof verlaging positieve - en negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Het gevaar van te laag zuurstof is de mogelijke ontwikkeling van de schadelijke bacterie Clostridium botulinum. Daarom wordt bij de ontwikkeling van MA verpakkingen gewaakt voor te weinig zuurstof in de verpakking, hoe aantrekkelijk dit ook kan zijn voor de uiterlijke kwaliteit van witte champignons. Het onderzoek heeft een MA verpakking opgeleverd met varianten met zeer weinig zuurstof, mooie champignons en vrij weinig condensvorming. Om bovengenoemde reden is er voor de vergelijking van partijen champignons gekozen voor een variant met minder laag zuurstof en (helaas) meer condensvorming. Deze variant scoorde positief t.o.v. de gangbare verpakking wat betreft de ontwikkelingssnelheid van de champignons en het gewichtsverlies en negatief op de witheid van hoed en snijvlak. Acht batches hele champignons van verschillende telers en/of vluchten en/of oogstdagen blijken verschillen in ademhalingsactiviteit te vertonen. Er zijn verschillen in initiële kwaliteit waargenomen, maar voor 4 kwaliteitskenmerken blijken relaties tussen initiële waarden en waarden tijdens de opslag niet meer dan lichte tendensen te zijn. Twee batches gesneden champignons zijn verpakt in dezelfde verpakkingen als de hele champignons. Opgemerkt moet worden dat de standaardverpakking voor hele champignons in de praktijk niet gebruikt wordt voor gesneden champignons. Eén van de twee batches gesneden champignons in de ‘standaard’ verpakking was slechter van kwaliteit dan de andere combinaties van batch en verpakking. Gesneden champignons vertonen op de lange duur een hogere ademhalingsactiviteit dan hele champignons.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherWageningen UR - Food & Biobased Research
  Number of pages31
  ISBN (Print)9789461734884
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameRapport / Wageningen UR Food & Biobased Research
  PublisherWageningen UR Food & Biobased Research
  No.1375

  Keywords

  • food packaging
  • fresh products
  • vegetables
  • food quality
  • keeping quality
  • quality standards

  Cite this

  Paillart, M. J. M., Harkema, H., Otma, E. C., & Super, T. (2013). Houdbaarheid verlengende verpakkingen: Eindrapportage Beleidsondersteunend onderzoek: gesneden ijsbergsla en champignons. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; No. 1375). Wageningen UR - Food & Biobased Research. https://edepot.wur.nl/253172