Hotspot Regio Schiphol Quickscan Klimaat

H. Goosen, M. de Groot, S. Stampkuiper, C. Schuiling

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft op basis van een zeer globale quick-scan op basis van beschikbare kaartlagen uit de klimaateffectatlas inzichtelijk wat de belangrijkste gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering voor de regio. Hierbij gaat het zowel om de impact van klimaatverandering op het huidige ruimtegebruik als ook op de ruimtelijke ontwikkelingen die nu in voorbereiding zijn. Op basis van de uitgevoerde scan vormt watertekort in verband met de doorspoelbehoefte de belangrijkste opgave voor de Haarlemmermeer. Het laten verbrakken van bepaalde gebieden zal hierbij mogelijk noodzakelijk zijn. Het verdient de aanbeveling te onderzoeken welke gebieden hiervoor in aanmerking komen en welke nieuwe kansen dit biedt. Voor de westflank van de Haarlemmermeer blijkt uit de klimaatscan dat met name het stedelijk gebied gevoelig is voor het optreden van wateroverlast. De landbouw daarentegen is gevoelig voor de effecten van watertekort en verzilting.
Original languageDutch
PublisherKennis voor Klimaat
Number of pages108
ISBN (Print)9789490070274
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport Kennis voor Klimaat
No.KvK024/2010

Keywords

  • land use
  • hydrology
  • climatic change
  • urban areas
  • agriculture
  • scenario analysis
  • haarlemmermeer

Cite this