Horizontalisering in de praktijk : Greenport Venlo als regionaal ontwikkelingsproces

B.J. Regeer, R.P. Kranendonk, V. Beekman, P.H. Kersten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de ‘Nota Ruimte’ (Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006) is de regio Venlo aangewezen als Greenport. Het Rijk vindt het van belang dat het internationale tuinbouwcluster behouden blijft en versterkt wordt. Sindsdien, en voortbouwend op eerdere ontwikkelingen, heeft zich in de regio een innovatief proces voltrokken van betekenis en uitvoering geven aan Greenport. Hiermee is het Greenport begrip in de regio rondom Venlo opgerekt van implementatie van een glastuinbouwopgave naar een regionale ontwikkelingsopgave, waarin kwaliteit van leven, kennis en innovatie, duurzaamheid en samenwerken tussen verschillende actoren centraal staat. De verschillende actoren worden in de regio inmiddels aangeduid met de 5O’s: ondernemers, onderzoekers, overheden, onderwijs en omgeving. In het Greenport netwerk geven deze actoren samen vorm en inhoud aan het regionale ontwikkelingsproces.
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • regional development
  • regional planning
  • physical planning
  • greenhouse horticulture
  • agroindustrial complexes
  • agroindustrial sector
  • innovations
  • noord-limburg

Cite this