Hoogveen en klimaatverandering in Nederland

R.J. Bijlsma, A.J.M. Jansen, J. Limpens, M.F. Wallis de Vries, J.P.M. Witte

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. De landelijke instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-habitattype Actieve hoogvenen kunnen waarschijnlijk ook onder het klimaatscenario W+ worden gerealiseerd: behoud van kwaliteit en oppervlakte zijn kansrijk en verbetering van kwaliteit en uitbreiding van oppervlakte zijn mogelijk. Voorwaarden hierbij zijn een optimale waterhuishouding. Dat wil zeggen voldoende hoge grondwaterstanden in de zandondergrond en de veenbasis in combinatie met een waterondoorlatende (veen)laag en/of de toevoer van lokaal grondwater. Om hoogvenen op de lange termijn in Nederland te behouden onder het W+- scenario zijn waterhuishoudkundige maatregelen nodig, zoals de aanleg en inrichting van bufferzones en compartimenten en/of door het bevorderen van kwel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2225
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • moorlands
  • water advance
  • hydrology
  • precipitation
  • climatic change
  • ecohydrology
  • natura 2000

Cite this