Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht

Ch. Backes, P.J.J. van Buuren, A.A. Freriks

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Handboek wetgeving natuurbescherming. Centraal staat Nederland en de EU wetgeving. Achtereenvolgens komen aan bod: natuurbeschermingsbeleid en natuurbeschermingsrecht; overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht; natuurbeleidsplannen en beheersplannen; gebiedsbescherming, namelijk: via natuurmonumenten en via Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, via beschermde landschapsgezichten; financiële aspecten; soortenbescherming; jacht en schadebestrijding; relatie met ruimtelijke ordening; schadevergoeding en handhaving. Het geheel is een overzicht, vooral bestemd voor universitair en hbo onderwijs
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherSdu uitgevers
Number of pages295
ISBN (Print)9789059031005
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • nature conservation
  • environmental legislation
  • environmental protection
  • environmental policy
  • biodiversity
  • legislation
  • europe
  • netherlands

Cite this