Hollandsche IJsselkering: kwaliteit graszode en erosiebestendigheid : Deelonderzoek binnen de opdracht 'Toetsing verbindende waterkeringen'

A.P. Schaffers, J.Y. Frissel, M.H.C. van Adrichem, M.P.C.P. Paulissen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfjaarlijkse toetsing volgens het ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid’ (VTV 2006) en maakte deel uit van een breder civieltechnisch onderzoek door Witteveen+Bos: ‘Toetsing Verbindende Waterkeringen’. Het hier beschreven onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: een algemene inspectie van de veldsituatie in maart, een bemonstering van de klei plus laboratoriumanalyse op 3 locaties, en een analyse van de vegetatiesamenstelling op 6 locaties in mei. De resultaten worden ge¬presenteerd vanuit het oogpunt van de veiligheid van de waterkering en per locatie wordt een kwaliteitsoordeel volgens VTV criteria gegeven. Op grond van de conclusies worden aanbevelingen voor het beheer gedaan
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages34
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1996
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dykes
  • grasslands
  • quality
  • safety
  • erodibility
  • rivers
  • zuid-holland

Cite this