Hogere zoutconcentratie leidt tot een verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem

Gijs van Dijk, J.J. Nijp, K. Metselaar, Leon P.M. Lamers, Alfons J.P. Smolders

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Door de combinatie van klimaatverandering (zeespiegelstijging en langere droogteperiodes) en ontwatering voor landbouw neemt de kans op stijgende zoutconcentratiesin het oppervlaktewater in laag Nederland toe. Hoewel bekend is dat dit chemische enfysische effecten kan hebben, is de interactie tussen fysische en biogeochemische processen onderbelicht gebleven. In dit artikel wordt een veldexperiment gepresenteerdwaarin de effecten van verhoogde zoutconcentraties op de combinatie van chemischeen fysische processen in een voormalig brak laagveen zijn bestudeerd. Met behulp vanbiogeochemische analyses en de omgekeerde boorgatmethode in de waterbodem wordtaangetoond dat een verhoogde zoutconcentratie in het oppervlaktewater kan leiden toteen verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem.
Original languageDutch
Pages (from-to)43-57
JournalStromingen : vakblad voor hydrologen
Volume31
Issue number1
Publication statusPublished - 2018

Cite this