Hoe past agroforestry in een open landschap? Enkele ontwerpen voor akkerbouw in Zeeland

L.M. Fuchs, I.L.M. Selin Norén (Contributor), M.P. Vijn (Contributor), M.A. Schoutsen* (Contributor)

*Corresponding author for this work

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Agroforestry kan via verschillende processen invloed hebben op de stikstofstromen in een landbouwsysteem:
● Er zijn veel verschillende verschijningsvormen van agroforestry en dit biedt veel mogelijkheden voor de inpassing ervan in bestaande landschappen;
● In landschappen met meer begroeiing en verdichting is de inpassing van agroforestry landschappelijk gezien makkelijker dan in open landschappen, omdat hier de karakteristieke openheid gewaardeerd wordt;
● In open gebieden kunnen met name lijnvormige elementen het landschap versterken en de leesbaarheid vergroten, zonder afbreuk te doen aan de landschappelijke authenticiteit;
● De casus uit Zeeland leert dat er zich in open gebieden een aantal landschapstypen bevinden waarin enige mate van verdichting met bomen en struiken goed zou kunnen passen of zelfs gewenst is;
● In zulke gebieden zou agroforestry ingezet kunnen worden om de landbouw te
verduurzamen. In deze factsheet worden hiervoor een aantal ontwerpen gegeven.
Original languageDutch
PublisherWageningen University & Research
Number of pages9
Publication statusPublished - Sept 2023

Publication series

NameFactsheet Agroforestry
No.12

Cite this