Hoe kunnen we plaagonderdrukkende mengteelten ontwerpen?

T. Bukovinszky, J.C. van Lenteren

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Plaagpopulaties zijn vaak kleiner in mengteelten dan in monocultures. Met mengteelten kan daarom worden geprobeerd plaagproblemen in agro-ecosystemen te verkleinen. Een grotere vegetatiediversiteit kan plaagorganismen onderdrukken doordat waardplanten minder goed zichtbaar of van geringere kwaliteit zijn en doordat natuurlijke vijanden meer voedsel vinden. Helaas is de respons op mengteelten van zowel plaaginsecten als van hun natuurlijke vijanden. Vaak moeilijk te voorspellen en er is nog onvoldoende kennis om in concrete gevallen de plaagpopulatieverschillen tussen mengteelten die plagen onderdrukken vereist daarom meer studie. In dit artikel laten we zien dat recent verworven kennis van het gedrag en de ecologie van plant-plaag-natuurlijke vijand interacties een nieuw beeld oplevert van het verschil tussen mono- en mengcultures
Original languageDutch
Pages (from-to)231-234
JournalEntomologische Berichten
Volume67
Issue number6
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • integrated pest management
  • natural enemies
  • food webs
  • cropping systems
  • monoculture
  • population ecology
  • agricultural entomology
  • plant-herbivore interactions
  • functional biodiversity
  • agro-biodiversity

Cite this