Hoe kan continue monitoring ecologische doelen dichterbij brengen?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In veel waterlichamen is de ecologische waterkwaliteit ontoereikend en is
het doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water nog ver weg. Naast de biologie
worden ook abiotische milieuparameters gemeten, maar op basis van deze
huidige meetgegevens is de precieze oorzaak van de lage waterkwaliteit vaak
niet te achterhalen. Dit artikel laat zien dat het diagnostisch inzicht achter de
ontoereikende ecologische waterkwaliteit sterk toeneemt als waterlichamen
bij monitoring meer als een dynamisch systeem worden gezien.
Original languageEnglish
Pages (from-to)40-43
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Issue numberjuni
Publication statusPublished - Jun 2021

Cite this