Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting

M.P.C.P. Paulissen, E.P.A.G. Schouwenberg, J. Velstra, G.W.W. Wamelink

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geeft de resultaten weer van een verkennende studie naar de gevoeligheid voor verzilting van natuur in laag-Nederland. Gegevens over zouttolerantie van soorten en levensgemeenschappen blijken schaars. Vaak gaat het om (kwalitatief) deskundigenoordeel. Een robuuste normering voor het water- en natuurbeheer, die rekening houdt met de gevoeligheid van levensgemeenschappen voor verzilting, is wenselijk. Het systeem van zoutgetallen volgens Ellenberg biedt een basis om de gevoeligheid van vegetatietypen voor verzilting te kwantificeren en chloridenormen voor natuurdoeltypen af te leiden
Original languageDutch
Pages (from-to)40-44
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume2007
Issue number18
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • ecology
  • vegetation
  • salt tolerance
  • nature conservation
  • brackish water
  • salinization
  • chloride
  • groundwater

Cite this