Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan

T. Hoogland, D.J. Brus, G.B.M. Heuvelink, M. Knotters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De afgelopen jaren ontwikkelde Alterra een methode voor kartering van grondwaterstandskarakteristieken (de Gd-karteringsmethode). Deze methode, die met behulp van tijdreeksanalyse, lineaire regressie en geostatistische interpolatie ruimtelijke beelden van grondwaterstandskarakteristieken produceert, is de ontwikkelfase inmiddels ontstegen en al een aantal keren in de praktijk toegepast. Op onderdelen is aanpassing, verfijning, correctie en verbetering van de methode mogelijk. Daarom is in dit project de Gd-methodiek grondig onder de loep genomen en is een uitgebreide lijst gemaakt van mogelijke verbeterpunten. Op basis hiervan zijn belangrijke en kansrijke verbeterpunten onderzocht in drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek, naar tijdreeksmodellering van grondwaterstandsreeksen voor de predictie van klimaatsrepresentatieve GxG (GHG, GVG en GLG), gaf geen aanleiding de Gd-methode aan te passen. Op het gebied van zowel stambuisregressie voor de omzetting van gemeten grondwaterstanden naar klimaatsrepresentatieve GxG als van vlakdekkende predictie van klimaatsrepresentatieve GxG zijn echter wel mogelijke verbeteringen gevonden. De voorstellen betreffen vooral kleine veranderingen die relatief eenvoudig te implementeren zijn en die de uitgangspunten en globale werkwijze van de Gd-methode intact laten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages88
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1032
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil water
  • water table
  • subsurface drainage
  • monitoring
  • sampling
  • time series

Cite this