Hittestress op intergetijdenplaten van de Oosterschelde: Gecombineerd onderzoek naar bodemtemperatuurmetingen en kokkelsterfte in de zomer van 2020

W. Suykerbuyk, L. van den Bogaart, A. Hamer, B. Walles, K. Troost, M. Tangelder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de zomer van 2018 is grootschalige kokkelsterfte opgetreden in de Oosterschelde en de Waddenzee. Vermoedelijk heeft dit te maken met het optreden van te hoge temperaturen op de droogvallende platen waar kokkels zich ingraven en overtijen tijdens laagwater. Behoud van intergetijdengebieden staat hoog op de agenda en het rijk heeft de ambitie om hiervoor met regionale partijen projecten te starten. Daarom is het van belang te weten hoe temperatuur de kwaliteit van het bodemleven – en daarmee de foerageerfunctie voor vogels – kan beïnvloeden. In 2019 is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar van de temperatuur ontwikkeling in de bovenste sediment laag van de droogvallende platen van de Oosterschelde en ontwikkeling van een methode om dit goed te kunnen meten (Suykerbuyk et al. 2020). Voorliggende rapportage is het vervolg hierop en is erop gericht om een beter beeld te krijgen van de temperatuur ontwikkeling in het sediment gedurende de hele zomer en welke relatie dit mogelijk heeft met de sterfte van kokkels. Daarom is het onderzoek naar temperatuuropbouw in de bodem (beleidsondersteunend onderzoek) gekoppeld aan het onderzoeksspoor naar de zomersterfte van kokkels (wettelijke onderzoekstaken) in opdracht van het ministerie van LNV.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages52
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C026/21

Cite this