Hittestress op de intergetijdenplaten van de Oosterschelde: Temperatuurmetingen in de bodem van droogvallende platen in de zomer van 2019

W. Suykerbuyk, M. Tangelder, B. Walles

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanuit Programmatische Aanpak ecologie Grote Wateren (PAGW) wordt, op initiatief van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), gewerkt aan het robuuster maken van de natuur in grote wateren van Nederland als ook de intergetijden natuur in de Oosterschelde, die onder druk staat als gevolg van zandhonger en zeespiegelstijging. In de Oosterschelde vormen intergetijdengebieden een belangrijk habitat voor talrijke soorten die zijn beschermd binnen Natura 2000, vooral vanwege de foerageerfunctie voor steltlopers en als rustgebied voor zeehonden. In de zomer van 2018 is grootschalige kokkelsterfte opgetreden in de Oosterschelde en de Waddenzee. Vermoedelijk heeft dit te maken met het optreden van te hoge temperaturen op de droogvallende platen waar kokkels zich ingraven en overtijen tijdens laagwater. Aangezien behoud van intergetijdengebieden hoog op de agenda staat en het rijk de ambitie heeft om hiervoor met regionale partijen projecten te starten, is het van belang te weten hoe temperatuur de kwaliteit van het bodemleven – en daarmee de foerageerfunctie – kan beïnvloeden. Een belangrijke eerste stap is om erachter te komen hoe de bodem temperatuur zich ontwikkelt op een hete dag. Daarom is dit onderzoek er op gericht om een beeld te krijgen van de temperatuur in de bovenste centimeters van de bodem van intergetijdenplaten in de Oosterschelde, het leefgebied van de kokkel en andere soorten bodemdieren.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages52
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C018/20

Cite this