Historische veranderingen in de droge stroomdalgraslanden in Nederland: het Medicagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum

A.P. Schaffers, K.V. Sykora, H.P.J. Huiskes, J.H.J. Schaminee, E.J. Weeda

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Er bestond dringend behoefte aan een historisch referentiebeeld van de oorspronkelijke soortensamenstelling en verspeiding van deze graslanden in Nederland. Een dergelijke referentie is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie en herstellen en ontwikkelingsbeheer en geeft door vergelijking inzicht in de kwaliteit van de huidige stroomdalgraslanden. Wij analyseerden in opdracht van het LNV (kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit; OBN) een grote verzameling historische vegetatieopnamen van Nederlandse stroomdalgraslanden (Schaffers et al. 2008). In dit artikel behandelen wij de belangrijkste resultaten.
Original languageDutch
Pages (from-to)27-48
JournalStratiotes
Volume40/41
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • grasslands
  • vegetation
  • historical ecology
  • stream valleys
  • flora

Cite this