Historische geomorfologie Maas en benedenrivieren; Oude Maas, Merwede-Hollandse Biesbosch, Afgedamde Maas en Maaskant

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een analyse van historisch kaartmateriaal van vier riviertrajecten langs de Maas en haar benedenrivieren gericht op geomorfologische processen en ecotopenverdeling, in samenhang met de ontginningsgeschiedenis en het landgebruik. In de periode 1750-1850 was er in alle onderzochte riviertrajecten nettoaanwas. In stroomafwaartse richting namen op- en aanwassen toe en veranderde het substraat van zand naar slib. Langs de Oude Maas was zeer veel sedimentatie en nauwelijks erosie. Kenmerkende ecotopen waren biezen- en rietgorzen, vloedbos/griend en hoogwatervrije akkers. Het deeltraject Merwede-Hollandse Biesbosch kende veel dynamiek maar een lagere nettoaanwas. Kenmerkende ecotopen waren daar killen/nevengeulen en vloedbos/griend. In de deeltrajecten Afgedamde Maas en Maaskant waren aanwas en erosie relatief gering. Kenmerkende ecotopen waren uiterwaardgrasland en grazige oeverwallen. Langs de Afgedamde Maas kwamen hoge rivierduinen voor. De menselijke invloed op de vier riviersystemen was aangepast aan de intrinsieke ontwikkelingen van de verschillende riviertrajecten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages63
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.75

Keywords

  • geomorphology
  • morphology
  • rivers
  • history
  • netherlands
  • river waal
  • river meuse
  • zuid-holland
  • biesbosch

Cite this