Historisch grondgebruik Nederland: grondgebruik rond 1970 in 500 meter grids

H. Kramer, W.C. Knol

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Voor toepassing in landelijke modellen bij het Milieuplanbureau is voor de periode rond 1970 een GIS-bestand met grondgebruik ontwikkeld met een resolutie van 500-metergrids. De basisgegevens hiervoor zijn ontleend aan de topografische kaarten die rond 1970 zijn verschenen. Met een automatische classificatie zijn kaartkleuren omgezet naar tien legenda-eenheden. Onderscheiden zijn akker, gras, heide en hoogveen, bos, bebouwd gebied en wegen, zoet en zout water, kassen, vliegvelden en kale grond. Het resultaat is een landsdekkend bestand van Nederland met dominant grondgebruik rond 1970. Validatie laat zien dat de nauwkeurigheid van het bestand circa 98¿edraagt. Het bestand HGN 1970 sluit aan bij een reeks gegevensbestanden met historisch grondgebruik vanaf 1800 en een 50-meterresolutie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages29
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.717.doc
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • land use
  • historical records
  • history
  • land evaluation
  • land classification
  • geographical information systems
  • netherlands
  • maps

Cite this