High nature value farmland in Nederland : handvatten voor beleidsimplementatie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

High Nature Value farmland (HNV) is in het Europees landbouw-milieubeleid een erkend begrip voor landbouwgrond met hoge natuurwaarden. In dit rapport wordt HNV in Nederland in kaart gebracht. 15% van de gebruikte landbouwgrond kan als HNV aangemerkt worden. Het gaat vooral om de weide- en akkervogel-gebieden, maar ook om andere waardevolle landschappen. Beleidsinstrumenten als de subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn op het moment niet optimaal gericht op HNV-gebieden: slechts een derde van de individuele pakketten ligt op HNV. Het collectief agrarisch natuurbeheer is beter gericht op HNV. De vergroening van het GLB biedt kansen voor het behoud van HNV, zo kan door modulatie, inzet van de nieuwe 1e pijler-maatregel voor gebieden met natuurlijke handicaps en door de Ecological Focus Area-maatregel HNV behouden en versterkt worden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan hoe de HNV-indicator gemonitord kan worden, een verplichting voor de rapportages van het plattelandsontwikkelingsbeleid.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages47
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2453
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • rural development
  • regional development
  • agro-biodiversity
  • agri-environment schemes
  • cap
  • government policy

Cite this