Het verhogen van de biogasopbrengst door middel van thermische drukhydrolyse van de voeding van de vergister; verwachte toename van opbrengst aan biogas t.o.v. toename van proceskosten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie is opgezet om na te gaan of de extra opbrengst aan biogas opweegt tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt om een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) proces te koppelen aan een vergister. Er is berekend hoe hoog de te verwachten extra investeringskosten en operationele kosten zijn, en ook hoe hoog de te verwachten extra baten zijn. Bij de baten zijn verschillende scenario’s doorgerekend, uitgaande van verschillende niveaus van extra gasopbrengst, waarde van het geproduceerde methaan en warmteterugwinning. Van de beoogde scenario’s wordt alleen in het uiterste geval een klein positief resultaat behaald. De conclusie is dat het THD proces onder de bestudeerde omstandigheden als niet-rendabel moet worden beoordeeld. Hoewel de hoge operationele kosten (35%) zeker niet onbelangrijk zijn, zijn met name de kapitaalskosten te hoog.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherACRRES
Number of pages24
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • biogas
  • gas production
  • bioenergy
  • pretreatment
  • heat treatment
  • pressure treatment
  • co-fermentation
  • cost benefit analysis
  • biobased economy

Cite this