Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder

E.A.M. Boers, R. Frankhuizen, H. Oortwijn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van dit onderzoek is: Het middels screening van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeders nagaan of deze produkten alleen bes taan uit de bemonsterde grondstoffen dan wel uit meer of andere grondstoffen. Het RIKILT controleert in het kader van EEG-regeling 1725/79 o.a. de identiteit van melkpoeders gedenatureerd met een bepaalde hoeveelheid gras- en/of luzernemeel. Dit o.a. ter vaststelling of het eindprodukt alleen bestaat ui t de bemonsterde grondstoffen dan wel dat eindprodukt bestaat uit meer of andere grondstoffen. Dit onderzoek had ten doel de mogelijkheid na te gaan om enerzijds met behulp van NIR de samenstelling van gedenatureerde melkpoeders te bepalen anderzijds vast te stellen of het eindprodukt uitsluitend bestaat uit de bemonsterde grondstoffen. Voor de calibraties zijn uit ca. 250 ca. 100 monsters magere melkpoeder zoete , zure en geneutraliseerde karnemelkpoeders alsook de mengsels van deze geselecteerd op produktieproces, produktiedatum, land van herkomst en samenstelling. Hierdoor hebben de calibraties een "universeel" karakter gekregen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages4
Publication statusPublished - 1983

Publication series

NameVerslag / RIKILT
No.83.65

Keywords

  • grass meal
  • lucerne meal
  • dried milk
  • denaturation
  • chemical composition
  • milk composition
  • food analysis
  • infrared spectroscopy
  • near infrared spectroscopy

Cite this