Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

R.J. Fontein, Saskia van Broekhoven, D.A. Kamphorst, A.T. de Blaeij, R. Arnouts

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de ontwikkeling en uitvoering van hun natuurbeleid hebben de provincies te maken met beleids- en wettelijke kaders die voor alle provincies gelden. Het gaat hier om Europese kaders, rijkskaders en gemeenschappelijke afspraken tussen de twaalf provincies onderling en tussen de provincies en het Rijk. Deze kaders vormen de randvoorwaarden waarbinnen de provincies hun natuurbeleidsstrategieën vormgeven en ze beïnvloeden de effectiviteit van die strategieën. Kaders kunnen het provinciaal natuurbeleid en de uitvoering daarvan zowel belemmeren als vooruit helpen. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van de belangrijkste beleids- en wettelijke kaders op de provinciale natuurbeleidsstrategieën en naar de impact van deze kaders op de effectiviteit in termen van de drie ambities van het Natuurpact: biodiversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en de verbinding tussen natuur en economie. De kaders die in dit rapport centraal staan, zijn: staatssteunregels en gelijkberechtiging, de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Wet natuurbescherming, de financiële afspraken tussen Rijk en provincies, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de waterveiligheidskaders in de uiterwaarden en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze kaders zijn geselecteerd omdat ze naar verwachting een belangrijke invloed hebben op de effectiviteit van de provinciale natuurbeleidsstrategieën. Dit rapport is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderzoek voor deze lerende evaluatie uitgevoerd samen met Wageningen University & Research (WUR). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode eind 2015 tot en met juni 2016. Ontwikkelingen van na deze datum zijn niet meegenomen. In het onderzoek is gebruikgemaakt van een uitgebreide documentenanalyse. Hiernaast zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en met enkele experts. Daarnaast is een workshop ‘handelingsperspectieven’ – waarbij beleidsmedewerkers van provincies en Rijk en medewerkers van maatschappelijke organisaties aanwezig waren – benut om de analyse aan te scherpen.
Original languageEnglish
PublisherPBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
Number of pages94
EditionPBL-publicatienummer: 2667
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NamePBL publicaties
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
No.2667

Projects

Kaders en provinciale beleidsmonitoring (WOT-04-010-034.31)

Fontein, R. J.

1/01/1631/12/16

Project: EZproject

Cite this

Fontein, R. J., van Broekhoven, S., Kamphorst, D. A., de Blaeij, A. T., & Arnouts, R. (2017). Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact. (PBL-publicatienummer: 2667 ed.) (PBL publicaties; No. 2667). PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). https://edepot.wur.nl/413393