Het oogsten van spruitkool met oogstmachines uitgerust met een mechanische afsnij-inrichting = Harvesting sprouts with harvesters equipped with a mechanical cutting device

F.J. Edens, J.A. Schoneveld

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Sinds enkele jaren zijn spruitkooloogstmachines op de markt verschenen met een mechanisch afsnijmechanisme. In deze publikatie is verslag gedaan van tijdstudies die op praktijkbedrijven zijn verricht van het werken met deze machines. Met de daaruit verkregen basisgegevens zijn door de IMAG-DATASERVICE taaktijden berekend voor verschillende omstandigheden. De taaktijd voor een-, twee- en drierijige machines varieert en onder andere daardoor ook de totale oogstkosten. De totale oogstkosten zijn hoger naarmate de capaciteit groter is. Bij volledige benutting van de capaciteit zijn per ton de oogstkosten van de duurdere machines iets gunstiger (respectievelijk 262, 252, 252 en 236 gulden). Wanneer de drierijige machine echter 10% van de capaciteit niet benut, zijn de oogstkosten per ton reeds even hoog als die van de tweerijige machine en is het voordeel verdwenen. Uit nog niet gepubliceerde onderzoekresultaten van verrichte proeven is gebleken, dat het goed mogelijk is dezelfde opbrengst en kwaliteit te behalen als met een oogstmethode zonder mechanische afsnij-inrichting (dus waarbij met de hand wordt afgehakt)
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherI.M.A.G.
  Number of pages51
  Publication statusPublished - 1980

  Publication series

  NamePublikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
  No.no. 145

  Keywords

  • brassica oleracea var. gemmifera
  • brussels sprouts
  • harvesters

  Cite this