Het Nieuwe Telen Anthurium: Ontwerpen en doorrekenen van een energiezuinig teeltconcept

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

“Het Nieuwe Telen” is substantieel energiezuiniger telen, met inzet van technieken om de warmtevraag te beperken en een optimaal teeltklimaat te handhaven. In diverse gewassen heeft het toepassen van verschillende elementen uit “Het Nieuwe Telen” geleid tot een substantiële verlaging van het energieverbruik en tegelijkertijd tot een verbetering van de kwaliteit bij gelijkblijvende productie. Anthuriumtelers zien in Het Nieuwe Telen ook interessante maatregelen voor hun gewas, die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van het energiegebruik en tegelijkertijd aan het oplossen van diverse kwaliteitsproblemen die zich in de huidige teeltwijze voordoen. De huidige teeltwijze kenmerkt zich door een, in vergelijking met andere teelten, laag energiegebruik. De lage bloemprijzen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het besparen op de kosten (energie en arbeid) belangrijker is geworden dan de productie of de kwaliteit.In overleg met een groep telers en voorlichters uit diverse regio’s en uit België is een “referentieteelt” omschreven, met nadruk op energieverbruik en twee kwaliteitsaspecten: blauwverkleuring en glazigheid na de oogst (productkwaliteit) en rek van de internodia (gewaskwaliteit). Vervolgens zijn in een paar werkbijeenkomsten allerlei mogelijkheden besproken om energie te besparen met aandacht voor de genoemde kwaliteitsaspecten. Het energieverbruik van de meest kansrijke mogelijkheden is na selectie berekend met behulp van een kasklimaatmodel; de te verwachten effecten op de kwaliteit zijn met behulp van uit de literatuur beschikbare gegevens geanalyseerd. Het onderzoek is door Productschap Tuinbouw en Ministerie van LNV binnen het programma Kas als Energiebron gefinancierd
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapporten GTB
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.1056

Keywords

  • energy saving
  • low energy cultivation
  • anthurium
  • floriculture
  • cropping systems

Cite this