Het Nederlandse agrocomplex 2009

M.G.A. van Leeuwen, A.J. de Kleijn, A. Pronk

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Op basis van de Nationale Rekeningen is voor de periode 1995-2007 de betekenis van het agrocomplex gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en handelssaldo. Met behulp van de milieurekeningen is daarnaast gekeken naar het energieverbruik en de broeikasgasemissie van het agrocomplex voor 2003 en 2007. De analyse onderscheidt deelcomplexen voor glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. This report presents an overview of the economic development of the Dutch agricultural complex. This complex comprises the primary sector as well as the related trade and industry sectors. The importance of the agricultural complex is calculated in terms of value added, employment and trade balance on the basis of the National Accounts and for the period 1995-2007. The energy consumption and greenhouse gas emissions of the complex have also been considered on the basis of the emission statistics for 2003 and 2007. The analysis distinguishes sub complexes for greenhouse horticulture, open-field horticulture, arable farming, land-based livestock farming and intensive farming.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI Wageningen UR
  Number of pages67
  ISBN (Print)9789086152926
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameRapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens
  PublisherLEI Wageningen UR
  No.2009-111

  Keywords

  • agricultural economics
  • agricultural sector
  • agroindustrial sector
  • agroindustrial complexes
  • economic development
  • agricultural trade
  • employment
  • arable farming
  • animal husbandry
  • horticulture
  • energy consumption
  • greenhouse gases
  • emission

  Cite this