Het Monitoring en Evaluatie Programma Zandwinning RWS LaMER 2007 en 2008 - 2012: overzicht, resultaten en evaluatie

M.J.C. Rozemeijer, J. Kok, J. de Ronde, S. Kabuta, S. Marx, G. van Berkel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Zandwinning en -transport kunnen potentieel leiden tot diverse effecten zoals verminderde productie van algen en schelpdieren door extra slib in de waterkolom en verstoring. Geschatte effecten van zandwinning volgens de MERren. Visuele verstoring van zeehonden en vogels: de dieren worden verstoord doordat ze de sleephopperzuiger zien en reageren door bv weg te vluchten en andere vormen van onrust wat kan resulteren in (tijdelijke) effecten op de conditie van het dier en zelfs voortplanting en populatiedynamica. Geluidverstoring van vissen, vogels en zeezoogdieren: geluid wordt geproduceerd tijdens het baggeren op de winlocatie en tijdens het varen, waarbij de geluidsbron zich verplaatst. Verstoringseffecten kunnen ook optreden door het geluid tijdens baggeren (zowel boven als onderwater). Dit heeft op hoofdlijnen het zelfde effect als visuele verstoring maar via een andere effectroute.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages116
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C181/13

Keywords

  • sand pits
  • marine areas
  • marine ecology
  • waterfowl
  • seals
  • adverse effects
  • environmental impact reporting
  • ecological disturbance

Cite this