Het mineralenspoor in 'Koeien & Kansen'. De mineralenstromen zoals verwacht bij het realiseren van de MINAS-eindnormen

J. Oenema, H.F.M. Aarts

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De overheid heeft in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) geïntroduceerd. Hierin worden maxima gesteld voor de overschotten van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op bedrijfsniveau. Met dit beleid verwacht de overheid in 2003 de verliezen van stikstof en fosfor (P) zover te hebben teruggedrongen dat voldaan wordt aan internationale afspraken met betrekking tot de N- en P-belasting van grondwater en oppervlaktewater. Het project ‘Koeien & Kansen’ is in het voorjaar van 1999 van start gegaan. Een belangrijk doel in het project is het beperken van de mineralenverliezen. Concreet geldt dat de MINAS-normen in 2003 (eindnormen) al in het boekjaar 2000/2001 moeten zijn gerealiseerd. Het gros van de deelnemende melkveebedrijven in ‘Koeien & Kansen’ haalde voor aanvang van het project de MINAS-eindnormen nog niet. Voor elk bedrijf is een pakket maatregelen vastgesteld (‘strategie’) waarmee naar verwachting wel aan de MINAS-eindnormen kan worden voldaan. Dit rapport behandelt het verwachte mineralenspoor op de 17 ‘Koeien & Kansen’ bedrijven na het nemen van deze maatregelen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages33
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameRapport / Koeien & Kansen
  No.39
  NameRapport Plant Research International
  No.39

  Keywords

  • dairy farming
  • minerals
  • nutrient accounting system

  Cite this