Het meten van verdamping bij champignons met behulp van infrarood temperatuur sensoren : innovatieve teeltsturing

P.C.C. van Loon, J.G.M. Amsing, J. Gielen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Regelmatig doen zich problemen voor met de knopvorming en uitgroei van champignons. Voor een juiste sturing hiervan is meer inzicht in het microklimaat nodig. Momenteel wordt door een aantal telers een handmatige infrarood meter gebruikt om de oppervlaktetemperatuur van het bed tijdens het afventileren te meten. Ze zijn hierdoor in staat om de knopvorming in de eerste vlucht beter te sturen. Er is nog onvoldoende kennis aanwezig voor toepassing in de tweede vlucht. Telers geven aan dat de stuurbaarheid van de teelt sterk toeneemt als gebruik gemaakt kan worden van dergelijke informatie. Doel van dit project is de stuurbaarheid van de teelt te vergroten en informatie te leveren over de toepassingsmogelijkheden van infrarood sensoren voor het meten van locale temperatuur en verdamping. Verder zal worden nagegaan welke sensoren het beste gebruikt kunnen worden en wat de precieze invloed is van dekaarde= en champignontemperaturen op de knopvorming, uitgroei en verdamping. Hiertoe is een meetinstallatie gebouwd waarmee praktijkmetingen zijn uitgevoerd op de kwekerij van dhr. M. Hanenberg. Op 4 meetplekken in de proefcel zijn elk 5 thermokoppelmetingen (composttemp, dekaardetemp. op 0,5 cm en op 4 cm diep, droge= en natte bol tussen uitgroeiende knoppen) en 2 infrarood (IR)metingen (bedoppervlakte en knop/hoed) uitgevoerd. M.b.t. de thermokoppelmetingen waren er veel technische problemen en afwijkingen, waardoor aanvullende testen nodig waren. Uit deze testen bleek dat PT(100) sensoren beter geschikt zijn voor dergelijke toepassingen. De infraroodmetingen gaven wel een betrouwbare meetwaarde aan, waarbij de IR bedoppervlaktemeting praktisch bruikbaarder is, omdat de IR knop/hoed meting regelmatig moet worden gericht. Wat betreft de onderlinge verschillen van de 4 meetplaatsen, deze waren dusdanig klein, dat men zou kunnen volstaan met een enkele (representatieve) IR bedoppervlaktemeting. Deze kan dan tevens worden gebruikt om het verdampingsdeficit tussen bedoppervlakte en cellucht te bepalen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages20
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • mushrooms
  • edible fungi
  • cropping systems
  • soil temperature
  • sensors

  Cite this