Het meten van doorwerking van kennis uit onderzoeksprojecten : achtergrond van de methode en handleiding bij de aanpak

H.A.E. Kupper, P.J. Beers, M. Wink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

productie- en dienstenketens is het creëren, ontwikkelen en gebruiken van kennis van essentieel belang. Deze kennisprocessen dragen bij aan duurzaamheid en innovatie in economische sectoren. Het in gang zetten en uitvoeren van de verschillende kennisprocessen in maatschappelijke sectoren is verdeeld over de praktijkwereld (bedrijfsleven), de onderzoekswereld (kennisinstellingen) en de beleidswereld (overheid). Het ministerie van EL&I verstrekt regelmatig opdrachten om nieuwe kennis te creëren of om bestaande kennis verder te ontwikkelen. Het inzicht in het nut ervan is echter gebrekkig. Er zijn ook geen methoden beschikbaar om systematisch en betrouwbaar het gebruik van de ontwikkelde kennis te evalueren en vast te stellen of deze kennis heeft bijgedragen aan het bereiken van beleidsdoelen; dus of er doorwerking van kennis is. Daarom heeft het ministerie van EL&I opdracht gegeven om een methode te ontwikkelen waarmee kennisdoorwerking gemeten kan worden. Deze brochure bevat achtergronden en de handleiding bij het gebruik van de methode.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR, leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies
Number of pages20
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • knowledge exploitation
  • knowledge
  • knowledge transfer
  • diffusion of research
  • public-private cooperation
  • methodology
  • organic farming
  • Netherlands

Cite this