Het LEDESS-model: een gebiedsgericht kennismodel bij scenario's voor natuurontwikkeling

W.B. Harms, W.C. Knol, J. Roos-Klein Lankhorst

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Een werkwijze voor het opstellen en evalueren van natuurontwikkelingsscenario's wordt gepresenteerd aan de hand van twee casestudy's: de Centrale Open Ruimte en de Gelderse Poort. Scenario's zijn ontwikkeld aan de hand van twee criteria: ecologische doelstelling en ruimtelijke strategie. Een computermodel gebaseerd op een geografisch informatiesysteem is ontwikkeld om de ecologische gevolgen van de scenario's te evalueren. Dit model LEDESS (Landscape Ecological Decision Support System) is een kennissysteem dat de ontwikkeling van vegetatie en daarmee samenhangende ontwikkeling van faunistische habitats beschrijft in relatie tot de abiotische standplaatsfactoren. Het model is het meest geschikt als planninginstrument.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 271-292
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this