Het heft in eigen hand : een verkenning naar verplichtingen van de Nederlandse overheid voor het behoud van botanische genetische diversiteit in ons land die voortkomen uit nationale en internationale wetten en verdragen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport biedt een verkenning naar wettelijke verplichtingen voor het behoud van botanische biodiversiteit in ons land die voortkomen uit internationale verdragen. Hoe kan de borging van de genetische diversiteit van alle bedreigde plantensoorten in ons land gestalte krijgen, met daaraan gekoppeld de inrichting van een nationale genenbank met een nationale zadencollectie, als back-up voor de natuur en om in te zetten bij noodzakelijk natuurherstel? Op dit moment staat ongeveer 15% van de inheemse flora in ons land op de nominatie om geborgd te worden in genenbanken; deels betreft dit houtige gewassen (bomen en struiken) en deels aan voedselgewassen gerelateerde wilde flora. De overige 85% verdient op een gelijkwaardige manier in een landelijk programma opgenomen te worden. Het Levend Archief is het platform dat de noodzakelijke activiteiten van de inwinning en borging van de zaden in de beoogde nationale zadencollectie kan coördineren, zoals nu al een aantal jaren in de praktijk wordt toegepast.---This report is an exploration of statutory obligations on the conservation of botanical biodiversity in the Netherlands arising from international conventions. How can we protect the genetic diversity of all endangered plant species in the Netherlands, coupled with the establishment of a national gene bank and a national seed collection as a back-up for use in essential nature restoration? At the moment about 15% of the native flora of the Netherlands has been nominated for ex situ conservation in gene banks; some of these are woody species (trees and shrubs) and some are wild species related to food crops. The other 85% deserve to be included in a national programme that offers an equal level of protection. The Levend Archief (Living Archive) is in a position to coordinate the activities required to acquire and conserve the seeds in the proposed national seed collection as it has been active in this area for several years.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages42
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameWOt-technical report
No.225
ISSN (Print)2352-2739

Cite this