Het gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest op proefbedrijf De Marke : doel, planvorming, uitvoering en resultaten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie naar de haalbaarheid van op maat bemesten van percelen op proefbedrijf De Marke op basis van alleen drijfmest en de scheidingsproducten daarvan, is een onderdeel van het project ‘Koeien & Kansen’. Dit is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Het project toetst en onderzoekt in opdracht van het ministerie van EL&I en het Productschap Zuivel (PZ) de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mestregelgeving in de Nederlandse melkveehouderij. Een onderdeel van het onderzoek is gericht op het doorbreken van de afhankelijkheid van kunstmest. Mestscheiding kan hier aan bijdragen. Om die bijdrage te onderzoeken heeft het Productschap Zuivel (PZ) opdracht gegeven voor het project ‘Beter benutten door dik en dun’. Inzichten uit ‘Beter benutten door dik en dun’ worden gebruikt in het ‘Koeien & Kansen’-onderzoek en andersom.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages29
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameKoeien & kansen
PublisherAnimal Sciences Group
No.58
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • dairy farming
  • fertilizer application
  • animal manures
  • separation technology
  • use value
  • manure policy
  • slurries

Cite this