Het effect van rotatie van maïs en gras op de nitraatuitspoeling

A. Hooijboer, D. Fraters, K. Verloop

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater op zandgrond is onder maïs ruim hoger dan onder gras. De rotatie tussen gras en maïs levert in de praktijk meer nitraatuitspoeling op dan de permanente teelt van deze gewassen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan andere positieve effecten van rotatie namelijk tegengaan van uitputting van de bodem en bestrijden van ziekten. Onderzoek op proefboerderijen heeft aangetoond dat met aangepaste teeltmethoden de nitraatuitspoeling bij gewasrotatie lager is dan bij permanente gewassen. De belangrijkste maatregel hiervoor is het niet bemesten van eerstejaars maïs.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-23
JournalWater Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition
Issue numberdecember
Publication statusPublished - Dec 2017

Cite this