Het deelhok als nieuwe basiseenheid voor floristische inventarisatie : drie decennia planten- en mossenonderzoek in atlasblok 4017-Hummelo & Keppel

A.J. Hertog

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Uit methodisch onderzoek blijkt dat bij een normale onderzoeksinspanning maar rond de 50% van het werkelijke aantal plantensoorten in een kilometerhok gevonden wordt. Het merendeel van de zeldzame en schaars verspreide soorten wordt gemist vanwege een te lage trefkans. Door het onderzoek te concentreren op een beperkt deel van een kilometerhok neemt de trefkans van soorten aanzienlijk toe als gevolg van een hogere onderzoeksintensiteit. De praktijk wijst uit dat de deelhokmethode, waarbij slechts twee zorgvuldig gekozen deelhokken ter grootte van 200 bij 200 meter worden geïnventariseerd, minstens zo effectief is en belangrijke voordelen biedt ten opzichte van de gangbare werkwijze. Een deelhok kan in een beperkte tijd, gemiddeld vier uur, integraal en nagenoeg volledig worden geïnventariseerd. Een deelhokonderzoek is daarom veel beter reproduceerbaar. Een deelhok is daarmee zeer geschikt als onderzoekseenheid voor monitoring.
Original languageDutch
Place of PublicationVelp
PublisherHogeschool van Hall Larenstein
Number of pages90
ISBN (Print)9789081742603
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Publication series

NameVHL-rapport
PublisherHogeschool Van Hall Larenstein
No.2

Keywords

  • vegetation mapping
  • flora
  • monitoring
  • biodiversity
  • inventories
  • achterhoek

Cite this