Het bodemvoedselweb in het Markermeer: Over de rol van zwavelbacteriën – wormen - brasem

Piet Verdonschot*, Ruurd Noordhuis, Joey Volwater, Joep de Leeuw, Marielle van Riel

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze literatuurstudie was niet allesomvattend. Daarvoor is er te veel literatuur beschikbaar om in korte tijd door te nemen. Wel is een beter beeld verkregen van de rol en onderlinge interacties van draadvormende zwavelbacteriën, wormen en vissen in het benthische deel van zoetwatermeren, in het bijzonder het Markermeer. Draadvormende, meercellige, kleurloze zwavelbacteriën vormen kolonies die in het sediment leven en zich manifesteren als uitgebreide matten en die de zuurstofloze zwavelhoudende dieper gelegen bodemlaag verbinden met de bovenliggende zuurstofhoudende laag. Elke cel van deze bacterie bevat een grote vloeistofvacuole die wordt gebruikt als opslag voor nitraat en zwavel. Het nitraat wordt gebruikt als een elektronenacceptor voor sulfide-oxidatie waarbij energie beschikbaar komt om organisch materiaal om te zetten in groei. De draadvormende zwavelbacterie is lang en sommige soorten vormen een schede waarbinnen de bacteriën tot diep in het sediment kunnen glijden en zich daarmee verplaatsen tussen de zuurstofhoudende (aerobe en nitraatbevattende) en de zuurstofloze (anaerobe en zwavelrijke) bodemlaag. In en op deze schede kunnen ook andere (zwavel)bacteriën voorkomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages26
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2020

Publication series

NameNotitie Zoetwaterecosystemen

Cite this