Het beoordelen van ondernemingsplannen ten behoeve van het Borgstellingsfonds-plus; Fase 1: Methodische verkenning en prototyping

J.A.A.M. Verstegen, P. Vermeulen, C.C. de Lauwere, A.J. de Buck, H. van der Meulen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnenkort wordt het Borgstellingsfonds-plus (BF-plus) ingevoerd om de vernieuwing in en de herstructuring van primaire agrarische sectoren te bevorderen. Hierbij neemt het risi-co voor de garantieverstrekker toe en daarom wordt van de indieners gevraagd een ondernemingsplan te overleggen. In dit project is een prototypetoets voor de glastuinbouw ontwikkeld waarmee deze onder-nemingsplannen kunnen worden beoordeeld. Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd naar kwantitatieve verbanden tussen ondernemerschap en ondernemingsresultaten. Daar-naast zijn er gesprekken gevoerd met twee deskundigen op het terrein van beoordelingen van persoonlijkheidskenmerken en ondernemerschap. De prototypetoets bestaat uit drie zogenaamde rasters: een grof raster met een beoordeling van financieel-economische gegevens, een normaal raster met indicatoren voor de kwali-teit van de onderneming en haar ondernemer(s) en een fijn raster waarmee tijdens een bedrijfsbezoek onder andere persoonlijkheidskenmerken van de ondernemer(s) beoordeeld kunnen worden. Via discussiesessies en bruikbaarheidstesten is het prototype verder verfijnd tot een toets die objectief en gebruiksvriendelijk is en via een bureaubeoordeling kan worden uitge-voerd.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages52
ISBN (Print)9789052428321
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
PublisherLEI

Keywords

  • agricultural economics
  • entrepreneurship
  • management
  • government policy
  • agricultural financial policy
  • credit insurance
  • netherlands

Cite this