Herziening Landelijk Ecotopensysteem : voorstudie

J. Runhaar, J.H.J. Schaminée, S.M. Hennekens, M. van 't Zelfde

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In een voorgaande studie in samenwerking met het CML en het RIVM een toetsing uitgevoerd van de indeling in ecologische soortengroepen volgens het Landelijk (CML-)Ecotopensysteem. Hieruit kwamen een groot aantal suggesties voort voor verbetering van de indeling van soorten. Vraag was of volstaan kan worden met de herzienig van de indeling van soorten, of dat een grondiger herziening van het Landelijk Ecotopensysteem gewenst is, waarbij ook de indeling in ecotooptypen en de bijbehorende programmatuur worden gewijzigd. Nagegaan is op welke punten een verfijning van de ecotopenindeling gewenst is om het systeem beter toepasbaar te maken voor regionale en lokale studies, op welke punten wijzigingen gewenst zijn om de relaties tussen vegetatie en standplaatscondities beter te beschrijven, en welke wijzigingen in naamgeving gewenst zijn om de herkenbaarheid van de typen te vergroten. Ook is nagegaan welke aanpassingen nodig zijn in de software waarmee vegetatiegegevens geïnterpreteerd kunnen worden in termen van ecotooptypen en soortengroepen. Omdat de beschikbaarheid van gedocumenteerde en gebruikersvriendelijke software het grootste obstakel vormt voor toepassing op meer lokaal schaalniveau wordt aanbevolen eerst te beginnen met de aanpassing van de soortengroepen en de ontwikkeling van verbeterde software, en pas in een later stadium te werken aan een herziening van de onderliggende ecotopenindeling.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.551
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • vegetation
  • habitats
  • plant ecological groups
  • environmental factors
  • computer software
  • netherlands

  Cite this

  Runhaar, J., Schaminée, J. H. J., Hennekens, S. M., & van 't Zelfde, M. (2002). Herziening Landelijk Ecotopensysteem : voorstudie. (Alterra-rapport; No. 551). Alterra. https://edepot.wur.nl/38416