Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010

P.W.F.M. Hommel, R.H. Kemmers, E.P. Querner, R.W. de Waal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzuivering in rietvelden met een kunstmatig peilbeheer (vanaf 2006). De looptijd van het herstelproject bedroeg vijf jaar (2005 – 2010). Het doel was te onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk bostype (Vogelkers-Essenbos; Pruno-Fraxinetum) kon worden hersteld door vernatting met gezuiverd “afvalwater” van de zuiveringsmoerassen. Voor de praktijkproef werden in een bosperceel grenzend aan de zuiveringsmoerassen 18 meetpunten ingericht, in de helft waarvan strooisel en vegetatie werden verwijderd. Daarnaast werden elders op het landgoed, buiten de verwachte hydrologische invloed van de waterzuiveringsproef, nog eens zes meetpunten ingericht als referentie. Ook hier werden in de helft van de punten strooisel en vegetatie verwijderd.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
Number of pages96
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
No.nr. 2013/OBN149-BE

Keywords

 • forests
 • ecohydrology
 • ecological restoration
 • forest ecology
 • desiccation
 • natura 2000
 • artificial wetlands
 • twente
 • achterhoek
 • ESS-CC

  Project: Other

Cite this