Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder

Hans de Mars, Boy Possen, Bas van Delft, Eddy Weeda, Joop Schaminée, Michiel Wallis de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van een aantal andere studies. Het rapport bestaat daarmee dus ook uit een integratie van de verkregen resultaten van de uitgevoerde veldonderzoeken en literatuur-onderzoek. Aan bod komen een algemene kenschets van Zuid-Limburgse hellingmoerassen, een beknopte historisch ecologische ontwikkeling, de belangrijkste natuurwaarden, standplaatscondities en sleutelprocessen. , Dit alles met specifieke aandacht voor het Kalkmoeras. Afgesloten wordt met een beknopt overzicht van herstelmaatregelen en uitbreidingsmogelijkheden c.q. locaties.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherVBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Number of pages171
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameRapport OBN
No.213-HE

Cite this