Heroverweging hoogte stikstof-gebruiksnorm graangewassen op zand en lössgrond vanuit landbouwkundig en milieukundig oogpunt : onderzoek naar de aanpassing van gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen

J.J. Schröder, W. van Dijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Stikstofgebruiksnormen voor gewassen hebben het bemestingsadvies als basis mits daarbij wordt voldaan aan maximaal 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater. In 2006 zijn op basis van nieuw onderzoek de stikstofbemestingsadviezen voor wintertarwe en zomergerst verhoogd. Anders dan voor klei heeft dit voor zand- en lössgrond niet geleid tot een hogere stikstofgebruiksnorm. Nagegaan is of er inmiddels nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn die een heroverweging zouden rechtvaardigen. In dit rapport worden de bevindingen verwoord.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University & Research
Number of pages19
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameRapport / WPR
No.681

Cite this