Herkennen habitatkwaliteit graslanden o.b.v. NDVI

Tim Visser, Mark Kuiper, Dick Melman, W.M.L. Meijninger (Contributor), P.W. Goedhart (Contributor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De kern van weidevogelbeheer betreft in Nederland het op orde krijgen van de habitatkwaliteit in de graslanden. Eerdere ervaringen laten zien dat NDVI-satellietbeelden een belangrijke rol kunnen spelen om hier gebiedsdekkend inzicht in te krijgen. In dit onderzoek is op een aantal onderdelen getoetst in hoeverre deze beelden inzicht geven in de feitelijke situatie en in hoeverre ze een betrouwbaar hulpmiddel kunnen zijn bij het plannen en evalueren van weidevogelbeheer. In een eerste analyse is vastgesteld in hoeverre NDVI specifiek is voor het type grasland. Daarnaast is onderzocht in hoeverre NDVI indicerend is voor zwaarte (biomassa) en structuur van de vegetatie, de kruidenrijkdom en de doorwaadbaarheid van de vegetatie (als maat voor verplaatsingsweerstand voor kuikens). Ten slotte is in beeld gebracht hoe de verspreiding van weidevogels gedurende het broed- en opgroeiseizoen samenhangt met de NDVI-waarden. Voor alle aspecten is een (vrij) sterke, vaak significante samenhang gevonden. Daarmee lijken NDVI-beelden bruikbaar om een gebiedsdekkend, realistisch beeld van de feitelijke situatie te geven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages29
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2977
ISSN (Print)1566-7197

Cite this