Heikikkers in Meerstad : toepassing van het model LARCH op de heikikker (Rana arvalis) in het project Meerstad als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ten oosten van de stad Groningen wordt het gebied Meerstad ontwikkeld voor 6500 woningen in het concept ‘wonen op en aan het water’. In het ontwikkelingsgebied komt de beschermde heikikker voor. Bij de ontwikkeling van Meerstad gaat leefgebied van deze soort verloren en het is de vraag of de regionale populatie daardoor duurzaam zal kunnen overleven. Alterra is gevraagd om aan te geven of de populatie heikikkers in Harksteder Broeklanden wel of niet een essentieel onderdeel is van de metapopulatie heikikker in en rond Meerstad. Daarnaast is Alterra gevraagd om middels toepassing van het kennissysteem LARCH te komen tot een voorstel van maatregelen voor een ruimtelijke configuratie van gebieden ter instandhouding van een duurzame populatie heikikkers in Midden-Groningen in relatie tot het project Meerstad. Bureau Meerstad wil dit bereiken door investeringen in de vorm van mitigatie- en compensatiemaatregelen, zoals habitatplekken en ecologische verbindingszones.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages56
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2342
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • house building
  • projects
  • urban hinterland
  • amphibia
  • habitats
  • agricultural land
  • population dynamics
  • models
  • groningen

Cite this