Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Marsdiep area, the Netherlands: new investigations in a historical study area

M. Boonstra, Y. Radstake, K. Rebel, G.M. Aarts, C.J. Camphuysen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Na de terugkeer van bruinvissen in de Nederlandse kustwateren is er in 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of het opnieuw de moeite waard zou kunnen zijn om bruinvissen in het Marsdiep te bestuderen. De aantallen bruinvissen die in het voorjaar van 2011 werden gezien waren groot, maar weken niet wezenlijk af van wat er, op basis van zeetrektellingen bij Huisduinen, aan aantallen bruinvissen in de afgelopen vier seizoenen werd gezien. De door Verwey waargenomen verplaatsing van bruinvissen "met het getijde mee" kon tijdens ons onderzoek niet worden bevestigd.
Original languageEnglish
Pages (from-to)59-71
JournalLutra
Volume56
Issue number1
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • marine mammals
  • phocoena
  • monitoring
  • feasibility studies
  • north sea
  • wadden sea

Cite this