Handkokkelactiviteiten in de Waddenzee : antwoord op een aantal vragen van de Provincie Fryslân

A.G. Brinkman, B.J. Ens, J.M. Jansen, M.F. Leopold

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Waddenzee is aangewezen als Natura2000:gebied waarvoor zowel de Europese Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn geldt. Voor het Natura2000:gebied zijn in het Natura2000:gebiedendocument (Ministerie LNV, maart 2007 1) instandhoudingsdoelen geformuleerd, waaronder die voor de Scholekster. De omschrijving voor Scholeksters luidt “het behoud van de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 140.000:160.000 vogels (seizoensgemiddelde)”. Ook is in het Natura:2000 gebiedendocument aangegeven dat de Staat van Instandhouding van de Scholekster zeer slecht is, dat het belang van het gebied voor de populatie zeer groot is en dat de hersteldoelstelling (herstelopgave) een toename van het aantal is. Het is binnen deze context dat een zestal vragen gesteld is door de Provincie Fryslân aan Wageningen IMARES dat betrekking heeft op het belang van kokkelbestanden in de Waddenzee voor voedselzoekende vogels, met name Scholeksters, en op de verenigbaarheid dan wel onverenigbaarheid van handkokkelvisserij in delen van het Waddengebied met de functie van datzelfde gebied als voedselleverancier voor deze vogels. Zowel de voedselsituatie zelf als een eventueel optredende verstoring door de visserijactiviteit is daarbij van belang.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages63
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C047/08

Keywords

  • nature conservation
  • eu regulations
  • marine protected areas
  • wadden sea
  • natural areas
  • ecological restoration

Cite this